merkonafhankelijke reparatie onderhoud APK

 

 

 

Eggestraat 10
8308 AB Nagele
0527-652188
06-12650379

 

HISTORIE

 

Na jarenlange ervaring als monteur kreeg Ronald Woltinge in 2002 de gelegenheid om samen met zijn zakenpartner Wimfried van Kesteren het dealerschap van Renault regio Kampen over te nemen. Aanvankelijk als directeur technische zaken en later als directeur after sales, heeft hij veel ervaring opgedaan en alle relevante facetten die het leiden van een autobedrijf met zich meebrengt, van binnenuit doorgemaakt. Na zes jaren van intensieve opbouw, waarin Van Kesteren en Woltinge uitgroeide tot een bloeiend en gezond bedrijf, bleek bij grondige en serieuze evaluatie van beider functioneren, dat Ronald Woltinge zich steeds minder kon vinden in voornamelijk de beklemmende druk vanuit het automerk op het dealerschap. In goed overleg is besloten dat Van Kesteren zijn aandeel in het bedrijf zou overnemen.Toen de kans zich voordeed om in Nagele een bedrijfsruimte te bemachtigen, waarin het ideaal van het opstarten van een niet-merkgebonden autobedrijf verwezenlijkt kon worden, heeft Ronald Woltinge deze kans met beide handen aangegrepen. In zijn visie heeft een plaats als Nagele behoefte aan een universeel automobielbedrijf, dat alle kenmerken van moderne professionaliteit tracht te koppelen aan een persoonlijke benadering, klantgericht afgestemd op individuele wensen. Na enkele maanden van intensieve verbouwing en aanpassing, zodat invulling kon worden gegeven aan dit ideaal, is autobedrijf Woltinge in augustus 2010 van start gegaan.